ไม่พบข้อมูล

ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

Hotline ฝ่ายกงสุล : (84) 9 0454 4800 (เฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้น)

Tel : (84) 24 38235092-4 / (Satellite) 0-2354-6204-5

Fax : (84) 24 38235088 / (Satellite) 0-2354-620

Email : [email protected]

---------------

Consular Section : (84) 24 3823 5095

Email : c[email protected]