กรุงฮานอยเมืองแห่งสันติภาพและศิลปะในมุมมองของเด็กเวียดนามและนานาชาติ

กรุงฮานอยเมืองแห่งสันติภาพและศิลปะในมุมมองของเด็กเวียดนามและนานาชาติ

14 ต.ค. 2563

8 view
กรุงฮานอยเมืองแห่งสันติภาพและศิลปะในมุมมองของเด็กเวียดนามและนานาชาติ
 
Hanoi Union of Friendship Organisation (HAUFO) และฝ่ายวัฒนธรรมและการกีฬาของคณะกรรมการกรุงฮานอยได้จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีนานาชาติ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีเด็กอายุระหว่าง ๔ – ๑๕ ปี มากกว่า ๓๐๐ คน ทั้งชาวเวียดนามและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงฮานอย อาทิ ไทย สาธารณรัฐเกาหลี เบลเยียม ฝรั่งเศส รัสเซีย อิสราเอล สหรัฐฯ เป็นต้น เข้าร่วมวาดภาพระบายสีภายใต้หัวข้อ “ฉันรักกรุงฮานอย – เมืองแห่งสันติภาพ” (I Love Hanoi – City of Peace)
 
กิจกรรมดังกล่าวมุ่งส่งเสริมการแสดงออกและความริเริ่มด้านศิลปะ ในหมู่เด็กๆ รวมทั้งการตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญในกรุงฮานอย โดยมีน้องมณี ด.ญ. กัญญาวีร์ สิมะขจรบุญ (อายุ ๕ ปี) น้องอารี ด.ญ. กันต์ฤทัย สิมะขจรบุญ(อายุ ๔ ปี) เป็นตัวแทนของประเทศไทย และมีครอบครัวของ พ.อ. ดำรงค์ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก พร้อมด้วย น.ส. ปิยพร ภู่ธนพันธ์ ที่ปรึกษา ร่วมให้กำลังใจในกิจกรรมครั้งนี้
Follow us:
- Facebook: Royal Thai Embassy, Hanoi
- Line Official: Thai Embassy, Hanoi (Line id: @rte.hanoi)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ