ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ที่ ๒๕/๒๕๖๔ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งหนักงานขับรถยนต์

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ที่ ๒๕/๒๕๖๔ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งหนักงานขับรถยนต์

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 มี.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,811 view

Announcement-25-2564-driver_position_Page_1 Announcement-25-2564-driver_position_Page_2