บริการ / Services

บริการ / Services

2,510 view
Working Hours Consular Section
 
Monday - Friday at 09.00 - 12.00 hrs and 13.30 - 15.00 hrs
 
 
วัน เวลาทำการ ฝ่ายกงสุล
 
วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.30 - 15.00 น.
 
 
Tel : (84) 24 3823-5092-4 ext. 130
 
Direct Line 0243 823 5095
 
Fax: (84) 24 38235088
 
 
 
Visa Application
 
Submission of Visa Application: Monday - Friday at 09.00 - 12.00 hrs and 13.30 - 15.00 hrs.
 

Visa Processing Time:

  • Upon receiving the application, it takes 1-3 working days to get a visa stamp.
  • Visa processing time may vary with each individual case. It can take longer for certain.
 
Remarks:
  • Granting of Visa is not guaranteed.