การปรับเวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

การปรับเวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

7 มิ.ย. 2564

415 view

HAN28-2564_Page_1HAN28-2564_Page_2    ประกาศสถานทูต_7มิย63_ปรับเวลาทำการ_VN