ค่าเนียมเนียมฝ่ายกงสุล (19 ตุลาคม 2565) Consular Services Fees (19 October 2022)

ค่าเนียมเนียมฝ่ายกงสุล (19 ตุลาคม 2565) Consular Services Fees (19 October 2022)

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 ต.ค. 2565

| 229 view

Oct_2022_Consualr_Fee_01

Oct_2022_Consualr_Fee_02 

Oct_2022_Consualr_Fee_03   

เอกสารประกอบ

AnnounceT_20221019_consular_Fee_Sep_2022_EN_VN.pdf

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง