งาน Thailand-Viet Nam Gala Night: 45 Years of Friendship เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม

งาน Thailand-Viet Nam Gala Night: 45 Years of Friendship เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ส.ค. 2565

| 400 view
งาน Thailand-Viet Nam Gala Night: 45 Years of Friendship เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม
 
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเวียดนาม จัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมภายใต้ชื่องาน Thailand-Viet Nam Gala Night: 45 Years of Friendship ณ โรงอุปรากร Hanoi Opera House เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม โดยมีนายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย พร้อมภริยา ผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนาม ผู้บริหารสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย คณะทูตต่างประเทศประจำเวียดนาม นักศึกษาชาวเวียดนามที่สนใจในประเทศไทย พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยและครอบครัว รวมทั้งภาคเอกชนไทยและเวียดนามเข้าร่วมด้วย
 
ในงานดังกล่าว นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกล่าวเปิดงานผ่านวิดีทัศน์และนำเสนอคลิปวิดีทัศน์ “ระบำมิตรมั่นใจไทย-เวียดนาม” ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงวัฒนธรรมไทยสำหรับโอกาสพิเศษนี้ ในขณะที่นาย Ta Quang Dong รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นผู้แทนฝ่ายเวียดนามกล่าวเปิดงานดังกล่าว จากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ และกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเวียดนาม ได้จัดให้มีการแสดงทางวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม เช่น การแสดงชุดรำ 4 ภาค การแสดงรำโคมดอกบัว การแสดงไวโอลินและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “สายฝน” และการแสดงรำกระทบไม้ ซึ่งแสดงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างไทย เวียดนาม และประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ นักแสดงจากฝ่ายไทยประกอบด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยและครอบครัว อาสาสมัครจากชุมชนไทยในเวียดนาม และชาวเวียดนามหลากหลายรุ่นที่มีความรักความผูกพันกับประเทศไทย ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในระดับประชาชนได้อย่างดี
 
ในโอกาสเดียวกันนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ และกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเวียดนามได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศด้วย ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของรัฐบาลเวียดนาม โดยผู้เข้าร่วมทุกรายจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าร่วมงานด้วย
 
Follow us:
- Facebook: Royal Thai Embassy, Hanoi
- Line Official: @rte.hanoi
- Twitter @ThailandinHanoi
- Youtube Channel: Royal Thai Embassy in Hanoi