สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๒๕๖๕

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 พ.ค. 2565

| 900 view
 
เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เป็นประธานจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ๒๕๖๕ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทยและครอบครัว เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ (ที่อยู่ 85 ถนน Ly Thuong Kiet เขต Hoan Kiem กรุงฮานอย) ในวันเวลาทำการ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวมถึงผ่านช่องทางออนไลน์ ตามลิงค์ ดังนี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง