สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ม.ค. 2566

| 619 view

Press Release

Charity Fun Run 2022

 

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 นายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้ริเริ่มและเป็นประธานจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “Charity Fun Run 2022” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม ที่มังกรคู่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเขต Tay HO กรุงฮานอย ร่วมด้วยนายเหงวียน เวิน แข็ง (Mr. Nguyen Van Khanh) รองประธานสมาคมเพื่อสนับสนุนเหยื่อจากฝนเหลือง/สารไดออกซินแห่งเวียดนาม และผู้อำนวยการกองทุนของสมาคมเพื่อสนับสนุนเหยื่อจากฝนเหลือง/สารไดออกซินแห่งเวียดนาม (The Vietnam Association of Agent Orange/dioxin Victims: VAVA) และนางเจิ่น ถิ เฟือง (Ms. Tran Thi Phuong) รองประธานสหภาพสมาคมมิตรภาพแห่งกรุงฮานอย (HAUFO)

           กิจกรรมวิ่งการกุศลมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกองทุนของสมาคมเพื่อสนับสนุนเหยื่อจากฝนเหลือง/สารไดออกซินแห่งเวียดนาม (The Vietnam Association of Agent Organge/dioxin Victims Fund: VAVAF) และส่งเสริมการพัฒนาที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Charity Fun Run 2022 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณกว่า 130 คน ได้แก่ ข้าราชการทีมประเทศไทยและครอบครัว ชุมชนไทย ชุมชนเวียดนาม VAVA สมาคมพาราลิมปิกเวียดนาม HAUFO นักเรียน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงฮานอย (Hanoi University) มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ สังกัดมหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย (University of Languages and International Studies: ULIS) และมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย (University of Social Sciences and Humanities: USSH)

          สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะ ประเภทชาย ลำดับที่ 1 คือ นาย  Tran Van Duc ลำดับที่ 2 คือ นาย Vu Tien Manh และลำดับที่ 3 คือ นาย Ta Dinh Han ซึ่งทั้งสามท่าน เป็นนักกีฬาคนพิการของสมาคมพาราลิมปิกแห่งเวียดนาม อีกทั้งยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการกีฬาของประชาชน โดยเฉพาะผู้พิการ อย่างเสมอภาคและด้วยความภาคภูมิ นอกจากนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศ ประเภทสตรี คุณ Nguyen Thi Phuong ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมพาราลิมปิกแห่งเวียดนามเช่นกัน และ น.ส. ภีรดา ยงปิยานนท์ นักเรียนชาวไทยในกรุงฮานอยด้วย

           กิจกรรมวิ่งการกุศลในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยความสนับสนุนจากหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนาม (ThaiCham) ภาคเอกชนไทยและเวียดนาม (SCG Home, CP, Central Retail Vietnam, CAC, TH Group, Viet Travel, and Family Medical Practices) และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ ที่นี้

* * * * * *

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ