สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ส.ค. 2565

| 820 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๔๕ น. นายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เป็นประธานจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทำบุญถวายสังฆทานและภัตตาหารเพลถวาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทยและครอบครัวเข้าร่วม แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้ทางเว็บไซต์ ดังนี้ https://www.mfa.go.th/th/publicform-form/on-the-auspicious-occasion-of-the-birthday-queen-sirikit?fbclid=IwAR3enAid46qUaxcxFX9NpmqrKhzZ4dosUtdXmAmOaNA37alMwePHdP1NhtU

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง