สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ปรับการให้บริการฝ่ายกงสุลโดยนัดหมายออนไลน์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ปรับการให้บริการฝ่ายกงสุลโดยนัดหมายออนไลน์

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ต.ค. 2565

| 247 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ขอเรียนว่า การให้บริการของฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตฯ จะปรับเปลี่ยนเป็นการนัดหมายล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2565

The Royal Thai Embassy in Hanoi will apply advanced online appointment for all Consular Services from 25 October 2022 onwards.

 

Consular_Section_Announcement