เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ร่วมพิธีการยื่นสัญญาบัตรตราตั้งของกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ร่วมพิธีการยื่นสัญญาบัตรตราตั้งของกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 มี.ค. 2565

| 201 view
เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ร่วมพิธีการยื่นสัญญาบัตรตราตั้งของกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ต่อรองอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ นายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้ร่วมพิธีการยื่นสัญญาบัตรตราตั้งของนางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ต่อนาย Pham Hoang Tung รองอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเข้ารับหน้าที่กงสุลใหญ่ฯ อย่างเป็นทางการ
 
ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ และกงสุลใหญ่ฯ ได้หารือกับรองอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม โดยกล่าวชื่นชมการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แสดงความยินดีต่อการเปิดประเทศของเวียดนาม รวมถึงกล่าวขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการดูแลชุมชนไทยในเวียดนามเป็นอย่างดี โดยหวังว่าจะได้รับความร่วมมือในการดูแลนักธุรกิจไทยและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเวียดนามมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตต่อไป
 
นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ย้ำความสำคัญของการรับหน้าที่ของกงสุลใหญ่ฯ อันจะส่งเสริมภารกิจความสัมพันธ์ไทย – เวียดนาม ที่สมบูรณ์และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ของเวียดนาม ช่วยขับเคลื่อนการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของไทยและเวียดนามต่อไป
 
*********************************
 
Ambassador of Thailand to Viet Nam Attends Exequatur Presentation Ceremony of Consul-General of Thailand to Viet Nam
 
On 23 March 2022, H.E. Mr. Nikorndej Balankura, Ambassador of Thailand to Vietnam, joined Ms. Wiraka Moodhitaporn, Consul-General of the Royal Thai Consulate-General in Ho Chi Minh City, at the ceremony to present her Letter of Commission to Mr. Pham Hoang Tung, Deputy Director-General of the Consular Department, Ministry of Foreign Affairs of Viet Nam, signifying the official assumption of her duties.
 
********************************

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ