ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางเข้าเวียดนาม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางเข้าเวียดนาม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

19 มี.ค. 2563

980 view