การลงทะเบียนคนไทยที่อาศัยในเวียดนามและสำรวจผู้มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางกลับไทยในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

การลงทะเบียนคนไทยที่อาศัยในเวียดนามและสำรวจผู้มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางกลับไทยในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

20 มี.ค. 2563

2,576 view

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย 
 
ขอความร่วมมือชาวไทยในกรุงฮานอยและภาคเหนือของเวียดนาม
โปรดกรอกแบบลงทะเบียนคนไทยในเวียดนาม 
เพื่อจัดทำข้อมูลคนไทยที่เป็นปัจจุบัน และสำรวจความประสงค์เดินทางกลับไทยในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 
 
* * * * *
สามารถกรออกแบบลงทะเบียนได้ตาม QR Code 
 
และอ่านรายละเอียดแนวปฏิบัติการเดินทางกลับไทย (สำหรับชาวไทย) เพิ่มเติมได้ ที่ด้านล่าง

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ