อาสาสมัครเพื่อนไทยเดินทางกลับประเทศไทยจากจังหวัดท้ายเวียนชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

อาสาสมัครเพื่อนไทยเดินทางกลับประเทศไทยจากจังหวัดท้ายเวียนชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

25 มี.ค. 2563

189 view

อาสาสมัครเพื่อนไทยเดินทางกลับประเทศไทยจากจังหวัดท้ายเวียนชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๓ น.ส.พรพิมล มิ่งมิตรมี น.ส.กุลรัตน์ บัวชุม และ น.ส.กัญญษลักษณ์ แสงเฮ่อ อาสาสมัครเพื่อนไทยในโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว โดยนาย Lam Viet Phoung รองหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการประชาชนอำเภอฝูเลือง จังหวัดท้ายเวียน ได้มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครในระยะเวลาที่ผ่านมา

นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และ น.ส.นรีกานต์ ศรีชัยนาค หัวหน้าฝ่ายพิธีการทูตและฝ่ายความร่วมมือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลได้ไปส่งอาสาสมัครทั้ง ๓ กลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินของสายการบินไทยเที่ยวสุดท้ายระหว่างกรุงฮานอย-กรุงเทพฯ

Thai Volunteers Return Home Temporarily due to COVID-19 situation

Three Thai volunteers for the Sustainable Community Development project in Thai Nguyen province, Ms.Pornpimon Mingmeemitee, Ms.Kunrarat Buachum and Ms.Kanyaluk Saenghoe, flew back to Thailand last night due to the Covid-19 situation. They will return to support the implementation of the project in Thai Nguyen province as soon as possible. On this occasion, Mr. Lam Viet Phoung, Deputy Chief of the Office of Phu Luong district People’s Committee, presented tokens of appreciation.

At Noi Bai International Airport, H.E. Mr.Tanee Sangrat, Ambassador of Thailand to Vietnam, Ms. Nareekarn Srichainak, Head of Protocol and International Cooperation Sections as well as Embassy’s consular staff also bid farewell to the volunteers.

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ