ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยเปิดบริการทำหนังสือรับรองคนไทยกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินสุดท้ายของบริษัทการบินไทย

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยเปิดบริการทำหนังสือรับรองคนไทยกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินสุดท้ายของบริษัทการบินไทย

25 มี.ค. 2563

154 view

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยเปิดบริการทำหนังสือรับรองคนไทยกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินสุดท้ายของบริษัทการบินไทยในวันนี้ที่สนามบินโหน่ยบ่าย กรุงฮานอย

Consular Section, Royal Thai Embassy, Hanoi, offers service to issue letters for Thai nationals to return to Thailand by the last flight by Thai International Airline at Noi Bai International Airport, Hanoi.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ