ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เรื่อง การชะลอเดินทางเข้าประเทศไทย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เรื่อง การชะลอเดินทางเข้าประเทศไทย

3 เม.ย. 2563

327 view