ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ที่ ๕๕/๒๕๖๓ เรื่อง การปรับวันเวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย (ฉบับที่ ๒)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ที่ ๕๕/๒๕๖๓ เรื่อง การปรับวันเวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย (ฉบับที่ ๒)

16 เม.ย. 2563

744 view

93136924_2520678248182226_9219793461513814016_o