ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ที่ ๕๕/๒๕๖๓ เรื่อง การปรับวันเวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย (ฉบับที่ ๒)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ที่ ๕๕/๒๕๖๓ เรื่อง การปรับวันเวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย (ฉบับที่ ๒)

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 เม.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.ค. 2565

| 924 view

93136924_2520678248182226_9219793461513814016_o