ประชาสัมพันธ์ข่าวทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรกรรมและป่าไม้ จ.ท้ายเวียน

ประชาสัมพันธ์ข่าวทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรกรรมและป่าไม้ จ.ท้ายเวียน

23 เม.ย. 2563

167 view

ประชาสัมพันธ์ข่าวทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรกรรมและป่าไม้ จ.ท้ายเวียน

มหาวิทยาลัยเกษตรกรรมและป่าไม้ จ.ท้ายเวียนมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติสำหรับปีการศึกษา ๒๐๒๐- ๒๐๒๑ ประกอบด้วย

๑. ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาการรับทุน ๔ ปี จำนวน ๑๐ ทุน

๒. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ระยะเวลาการรับทุน ๒ ปี จำนวน ๖ ทุน

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://aep.tuaf.edu.vn/en

รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง