ภาษาเวียดนามเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน

ภาษาเวียดนามเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน

19 ก.ย. 2555

862,778 view

ภาษาเวียดนามเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน

1.  หมวดคำศัพท์พื้นฐานทั่วไป

 

ความหมาย                               คำศัพท์                                     คำอ่าน

 

ใช่     /    ไม่ใช่                            vâng / không phải                               เวิง / คง ฝ่าย

โปรด   กรุณา                              xin / làm ơn                                         ซิน / หล่าม เอิน

ขอบคุณ                                     cảm ơn                                               ก่าม เอิน

ขอโทษ                                      xin lỗi                                                   ซิน โหลย

         (เวลาออกเสียง ให้ออกเสียง โหลย คู่กับ โอ๊ย                                                                                                                        

                                                                                                                             และพูดเร็วๆ)

ที่นี่  /  ที่นั่น                                ở đây / ở đấy                                      เอ่อ เดิย / เอ่อ เดิ๋ย

สิ่งนี้  /  สิ่งนั้น                             cái này / cái kia                                   ก๋าย ไหน่ / ก๋าย เกีย

 

ใหญ่  /  เล็ก                               to / nhỏ                                                ตอ / หญ่อ  

(ใช้   ญ   เพราะเป็นเสียงขึ้นจมูก)                                                                                                                       

มาก  /  น้อย                               nhiều / ít                                               เหญี่ยว / อี๊ด

มี   /   ไม่มี                                 có / không có                                      ก๋อ / คง ก๋อ

ไป   /   ไม่ไป                               đi / không đi                                         ดี / คง ดี

ตรงไป                                       đi thẳng                                               ดี ถั่ง

หยุดตรงนี้                                   dừng đây                                             สึ่ง เดิย

ขวา   /   ซ้าย                              phải / trái                                             ฝ่าย / จ๋าย

ไกล   /   ใกล้                              xa / gần                                               ซา / เกิ่น  

( g ออกเสียงก้อง)                                                                                                                      

เร็ว   /   ช้า                                 nhanh / chậm                                      แญง / เจิ่ม

ใคร  /  ที่ไหน   /  เมื่อไหร่              ai / ở đâu /  bao giờ                             อาย / เอ่อ เดิว / บาว เส่อ

 

2.  หมวดคำทักทาย

 

ความหมาย                                           คำศัพท์                                     คำอ่าน

สวัสดี                                                    xin chào                                              ซิน จ่าว

ไว้พบกันใหม่                                          hẹn gặp lại                                           แห่น กับ ไหล่

                                                                                                            (ออกเสียง แห่น และ ไหล่  แบบสั้นๆ)

สบายดีหรือ                                            có khỏe không?                                  ก๋อ แขว่ คง

ขอบคุณ ฉันสบายดี                                  cảm ơn, Tôi khỏe                               ก่าม เอิน , โตย แขว่

วันนี้ รู้สึกไม่ค่อยสบาย      hôm nay tôi thấy trong người khó chịu โฮม ไน โตย เถย จอง เหงื่อย ขอ จิ่ว

ขอแสดงความยินดี /  เสียใจ          xin chúc mừng / xin chia buồn           ซิน จุ๊ก หมึ่ง / ซิน เจีย บ่วน

ขอให้มีความสุข                                      chúc bạn hạnh phúc               จุ๊ก บั่น แห่ง ฟุ้ก

แข็งแรง  /  โชคดี                                     khỏe mạnh, may mắn                        แขว่ แหม่ง, ไมย หมัน

 

3.  หมวดคำเกี่ยวกับจำนวน

 

ความหมาย                                           คำศัพท์                                     คำอ่าน

1  /    2    /    3                                       một / hai / ba                                       หมด / ฮาย / บา

4   /    5    /    6                                      bốn / năm / sáu                                   โบ๋น / นัม / เสา

7    /    8    /    9                                     bảy / tám / chín                                   เบ่ย / ต๋าม / จิ๋น

10    /    0                                              mười / không                                      เหมื่อย / คง

11   /   12   /   13            mười một / mười hai / mười ba         เหมื่อย หมด / เหมื่อย ฮาย / เหมื่อย บา

14   /   15   /   16            mười bốn / mười năm / mười sáu     เหมื่อย โบ๋น / เหมื่อย นัม / เหมื่อย เสา

17   /   18   /   19            mười bảy/ mười tám / mười chín      เหมื่อย เบ่ย / เหมื่อย ต๋าม / เหมื่อย จิ๋น

20   /   30                                              hai mươi / ba mươi                ฮาย เมือย / บา เมือย

100   /   200                                           một trăm / hai trăm                 หมด จัม / ฮาย จัม

1,000   /   2,000                         một nghìn / hai nghìn   หมด หงี่น / ฮาย หงี่น      

10,000   /   20,000                      mười nghìn / hai mươi nghìn เหมื่อย หงี่น / ฮาย เมือย หงี่น

100,000   /   200,000                  một trăm nghìn / hai trăm nghìn          หมด จัม หงี่น / ฮาย จัม หงี่น

1 ล้าน  /   10 ล้าน                                   một triệu / mười triệu  หมด เจี่ยว / เหมื่อย เจี่ยว

 

4.  หมวดคำบอกเวลา

ความหมาย                                           คำศัพท์                                     คำอ่าน

วันนี้  /  เมื่อวานนี้                                    hôm nay / hôm qua                             โฮม ไน / โฮม กวา

พรุ่งนี้  /  มะรืนนี้                                      ngày mai / ngày kia                            ไหง่ มาย / ไหง่ เกีย

กลางวัน  /  กลางคืน                                ban ngày / ban đêm                            บาน ไหง่ / บาน เดม

ตอนเช้า  /  ตอนเที่ยง                               buổi sang / buổi trưa               บ่วย สาง / บ่วย เจือ

ตอนบ่าย  /  ตอนเย็น                               buổi chiều / buổi tối                             บ่วย เจี่ยว / บ่วย โต๊ย

วันที่  /  เดือน  /  ปี                                  ngày / tháng / năm                              ไหง่ / ถาง / นัม

วันหยุด /  วันทำงาน                                ngày nghỉ / ngày làm việc                   ไหง่ หงี่ / ไหง่ หล่าม เวียก

วันจันทร์                                                ngày thứ hai                                        ไหง่ ถือ ฮาย

วันอังคาร                                               ngày thứ ba                                         ไหง่ ถือ บา

วันพุธ                                                    ngày thứ tư                                         ไหง่ ถือ ตือ

วันพฤหัส                                                ngày thứ năm                         ไหง่ ถือ นัม        

วันศุกร์                                                   ngày thứ sáu                                       ไหง่ ถือ เสา

วันเสาร์                                                  ngày thư bảy                                       ไหง่ ถือ เบ่ย

วันอาทิตย์                                              chủ nhật                                              จู่ เหญิด

มกราคม                                                            tháng giêng                                         ถาง เซียง

กุมภาพันธ์                                              tháng hai                                             ถาง ฮาย

มีนาคม                                                  tháng ba                                              ถาง บา

เมษายน                                                            tháng tư                                               ถาง ตือ

พฤษภาคม                                             tháng năm                                           ถาง นัม

มิถุนายน                                                tháng sáu                                            ถาง เสา

กรกฎาคม                                              tháng bảy                                            ถาง เบ่ย

สิงหาคม                                                            tháng tám                                            ถาง ต๋าม

กันยายน                                                tháng chín                                           ถาง จี๋น

ตุลาคม                                                  tháng mười                                         ถาง เหมื่อย

พฤศจิกายน                                            tháng mười một                                  ถาง เหมื่อย หมด

ธันวาคม                                                            tháng mười hai                                   ถาง เหมื่อย ฮาย

8.00 น.                                                  Tám giờ                                              ต๋าม เส่อ

15.00 น.                                                Mười lăm giờ                                     เหมื่อย ลัม เส่อ

 

5.  หมวดคำศัพท์เกี่ยวกับอากาศ

 

ความหมาย                                           คำศัพท์                                     คำอ่าน

 

ร้อน   /   อุ่น                                           nóng / ấm                                            หน๋อง / เอิ๋ม

เย็น   /   หนาว                                        lạnh / rét                                              แหล่ง / แซ้ด

ฝนตก  /  ฝนตกหนัก                                trời mưa / trời mưa to             เจ่ย เมือ  / เจ่ย เมือ ตอ

แดดออก                                                trời nắng                                              เจ่ย หนัง

ลม  /  ลมแรง                                          gió / gió to                                            สอ / สอ ตอ 

                                                                                                            ( gi  ออกเสียง  z )

พายุ                                                      bão                                                      บ๋าว  

         (เวลาออกเสียง ให้ออกเสียง  บ๋าว                                                                                                                            

                                                                                                              คู่กับ   อ๊าว   และพูดเร็ว ๆ )

น้ำท่วม                                                  bị ngập                                                บิ เหงิบ

อากาศแห้ง  /   ชื้น                                   trời khô / ẩm                                       เจ่ย โค / เอิ๋ม

ฤดูใบไม้ผลิ                                             mùa xuân                                            หมั่ว ซวน

ฤดูร้อน                                                  mùa hè                                                หมั่ว แห่

ฤดูฝน                                                    mùa mưa                                            หมั่ว เมือ

ฤดูหนาว                                                            mùa đông                                            หมั่ว ดง

 

6.  หมวดคำศัพท์เกี่ยวกับป้ายสาธารณะ

 

ความหมาย                                           คำศัพท์                                     คำอ่าน

(ห้องน้ำ)  ชาย     /   หญิง                         nhà vệ sinh nam / nữ                          หญ่า เวะ ซิง นาม / หนือ 

                                                                                                                          (เวลาออกเสียง ให้ออกเสียง

                                                                                                                          หนือ คู่กับ อื๊อ และพูดเร็วๆ)

ทางเข้า  /   ทางออก                                Lối vào / Lối ra                                    โหลย หว่าว / โหลย ซา

                                                                                                                            (r ออกเสียง z)

ถนน   /   บ้านเลขที่                                 Phố / nhà số                                        โฝ / หญ่า โส

ทางด่วน                                     đường cao tốc                                    เดื่อง กาว ต๊ก

ฉุกเฉิน / ทางออกฉุกเฉิน                           lối thoát hiểm                                       โหลย ทว้าด เหี่ยม

โรงพยาบาล                                            bệnh viện                                            เบ่ง เหวี่ยน 

                                                                                                                        (ออกเสียงสั้นทั้ง  2 พยางค์)

สถานีตำรวจ                                           đồn công an                                        โด่น กง อาน

ห้าม   /   ห้ามเข้า                                    cấm / cấm vào                                    เกิ๋ม / เกิ๋ม หว่าว

ยังว่าง / หมดแล้ว / จองแล้ว                      còn có/ không còn / đặt rồi     ก่อน ก๋อ / คง ก่อน / ดัด โส่ย

ทางเท้า                                                  đường đi bộ                                        เดื่อง ดี โบะ

รถเมล์  /  รถแท็กซี่                                   xe buýt / taxi                                                   แซ บวิ๊ท / แทกซี่

รถไฟ  /  สถานีรถไฟ                                 xe lửa / ga                                           แซ เหลื่อ / กา

ไปรษณีย์                                                bưu điện                                              บิว เดี่ยน  

(เดี่ยน ออกเสียงสั้น)

สนามบิน  /   เครื่องบิน                             sân bay / máy bay                              เซิน ไบ / ไหม ไบ

ป้ายรถประจำทาง                                    điểm dừng xe buýt                              เดี่ยม สึ่ง แซ บวิ๊ท

ร้านขายของ  /  ตลาด                               cửa hàng / chợ                                   เกื่อ ห่าง / เจอะ

ร้านขายหนังสือ / ขายยา                          Hiệu sách / Hiệu thuốc                       เหี่ยว แซ้ก / เหี่ยว ท้วก

                                                                                                                                     (เหี่ยว ออกเสียงสั้น)

ทะเลสาบ  /   วัด                                     hồ / chùa                                             โห่  /  จั่ว

โรงแรม                                                  khách sạn                                           แค้ก ส่าน

(ส่าน ออกเสียงสั้น)

 

7.  หมวดคำศัพท์เกี่ยวกับอาหาร

 

ความหมาย                                           คำศัพท์                                     คำอ่าน

ร้านอาหาร                                             nhà hàng                                             หญ่า ห่าง

รับประทาน  /   หิว   /   อิ่ม                       ăn / đói / no                                         อัน / ด๋อย / นอ

อาหารเช้า                                              bữa sáng                                             เบื๋อ สาง  

                                        (เวลาออกเสียง เบื๋อ ให้ออกเสียง  เบื๋อ คู่กับ เอื๊อ และพูดเร็ว ๆ )

อาหารกลางวัน                                        bữa trưa                                              เบื๋อ เจือ

อาหารเย็น                                              bữa tối                                     เบื๋อ โต๋ย

ข้าว  /  ก๋วยเตี๋ยว                                     cơm / hủ tiếu                                       เกิม / หู่ เตี๋ยว

ขนมปัง  /  ของหวาน                               bánh / chè                                           แบ๋ง / แจ่

ไข่   /  นม                                              trứng / sữa                                          จึ๋ง / เสือ

                                                                                                  (ให้ออกเสียง   เสือ  คู่กับ   เอื๊อ   และพูดเร็วๆ)

น้ำตาล   /   เกลือ                                    đường / muối                                      เดื่อง / หมวย

พริก  /  พริกไทย   /   ซอสพริก                 ớt / hạt tiêu / tương ớt                        เอิ๊ท / หัด เตียว / เตือง เอิ๊ท

ผัก    /      ผลไม้                                     rau / hoa quả                                       เซา / ฮวา กว่า

เนื้อหมู   /   เนื้อไก่    /   เนื้อวัว                 thịt lợn / thịt gà / thịt bò                        ถิด เลิ่น / ถิด ก่า / ถิด บ่อ

เนื้อปลา   /    กุ้ง     /    หอย                     thịt cá / tôm / ốc                                 ถิด ก๋า / โตม / อ๊ก

อาหารทะเล                                            hải sản                                    ห่าย ส่าน

อาหารไทย   /  อาหารญี่ปุ่น                       món ăn Thái / món ăn Nhật

           หมอน อัน ถาย   /  หมอน อัน เหญิด

อาหารจีน   /   อาหารเวียดนาม                 món ăn Trung Quốc / món ăn Việt nam

                                                                                                หมอน อัน จุง ก๊วก / หมอน อัน เหวียด นาม

อาหารฝรั่ง                                              món ăn tây                                          หมอน อัน เติย

ทอด    /    ย่าง   /   ผัด                             chiên / nướng / xào                            เจียน / เหนือง / ส่าว

นึ่ง   /   ต้ม                                             hấp / nấu                                             เฮิ้บ / เหนิว

สัปปะรด   /   แตงโม                                quả dứa / quả dưa hấu                       กว่า เสือ / กว่า เซือ เหิว

                                                                                                                           ( d  ออกเสียง  z )

แก้วมังกร   /   แอปเปิ้ล                             quả thanh long / quả táo                     กว่า แทง ลอง/ กว่า ต๋าว

ลิ้นจี่    /    ลำไย                                      vải thiều / quả nhãn                             หว่าย เถี่ยว / กว่า หญาน

                                (ให้ออกเสียง หญาน คู่กับ อ๊าน และพูดเร็วๆ)

มะม่วง    /     กล้วย                                 xoài / chuối                                          สว่าย / จ๋วย

ส้ม    /    มะนาว                                     cam / chanh                                        กาม / แจง

จาน   /   ถ้วย   /   แก้วน้ำ                         đĩa / bát / cốc                          เดี๋ยะ / บ๊าด / ก๊ก

                       (เวลาออกเสียง เดี๋ยะ ให้ ออกเสียง เดี๋ยะ คู่กับ เอี๊ยะ   และพูดเร็วๆ)

ช้อน    /   ส้อม                                                    thìa / nĩa                                               เถี่ย / เหนีย

             (ให้ออกเสียง เหนีย คู่กับ เอี๊ยะ และพูดเร็วๆ)

มีด     /    ตะเกียบ                                   con dao / đôi đũa                                กอน ซาว / โดย ดั๋ว

        (ให้ออกเสียง ดั๋ว คู่กับ อั๊ว   และพูดเร็วๆ)

น้ำดื่ม    /    น้ำแข็ง                                 nước suối / đá                         เนื้อก สวย / ด๋า

น้ำอัดลม  /   เบียร์                                   nước ngọt / bia                                   เนื้อก หง็อด / เบียร์

น้ำผลไม้    /    น้ำส้ม                               nước hoa quả/ nước cam                  เนื้อก ฮวา กว่า/เนื้อก กาม

ไวน์แดง  /  ไวน์ขาว                                  rượu vang đỏ / rươu vang trắng   เสี่ยว วาง ด่อ / เสี่ยว วาง จั๋ง

                                                                                                                           (  v   ออกเสียงก้อง)

กาแฟ   /  น้ำชา                                      cà phê / trà                                          ก่า เฟ / จ่า

หวาน    /    เปรี้ยว                                   ngọt / chua                                          หง็อด / จัว

เค็ม      /     เผ็ด                                      mặn / cay                                            หมั่น / ไก

อร่อย   /    ไม่อร่อย                                  ngon / không ngon                              งอน / คง งอน

ขอรายการอาหาร                                                cho tôi xem menu                               จอ โตย แซม เมนู

เก็บเงินด้วย                                            tính tiền                                                ติ๋ง เตี่ยน

 

8.  หมวดคำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อของ

 

ความหมาย                                           คำศัพท์                                     คำอ่าน

ราคาเท่าไหร่                                           bao nhiêu tiền                          บาว เญียว เตี่ยน

แพงเกินไป                                              đắt quá                                                ดั๊ด กว๋า

ใหญ่เกินไป                                             to quá                                                  ตอ กว๋า

เล็กเกินไป                                              nhỏ quá                                               หญ่อ กว๋า

สวย  /   ไม่สวย                                       đẹp / không đẹp                                  แด็บ / คง แด็บ

ราคา  /   ลดราคา                                                giá cả / giảm giá                                  สา ก่า / ส่าม สา

ชอบ   /   ไม่ชอบ                                     thích / không thích                               ทิ้ก / คง ทิ้ก

ต้องการซื้อ /  ไม่ต้องการซื้อ                       mua / không mua                                มัว / คง มัว

สีขาว  /   ดำ                                           màu trắng  /  đen                                 เหม่า จั๋ง / แดน

แดง  /   เหลือง                                        đỏ  /   vàng                                          ด่อ  /  หว่าง 

ฟ้า    /   เขียว                                         xanh da trời / xanh lá cây                   แซง ซา เจ่ย  / แซง หลา เกย

 

9.  หมวดคำศัพท์เมื่อต้องการความช่วยเหลือ

 

ความหมาย                                           คำศัพท์                                     คำอ่าน

 

ช่วยด้วย                                                 làm ơn giúp tôi với                              หล่าม เอิน ซู้บ โตย เหวย

ช่วยตามหมอ / รถพยาบาล                       Làm ơn gọi bác sĩ  /   làm ơn gọi cấp cứu

                                                                                    หล่าม เอิน ก่อย บั๊ก สี  /  หล่าม เอิน ก่อย เกิ๊บ กิ๋ว

ตำรวจ                                                   công an                                               กง อาน

ฉันเป็นคนไทย ไม่เข้าใจภาษาเวียดนาม       tôi là người Thái không biết tiếng việt

                                                                                    โตย หล่า เหงื่อย ถาย คง เบี๊ยด เตี๋ยง เหวียด

ต้องการหาคนที่พูดภาษาอังกฤษได้             Tôi đang tìm ai nói được tiếng anh

                                                                                    โตย ดาง ตี่ม อาย หนอย เดือก เตี๊ยง แอง    

 

ขอบคุณที่ช่วยเหลือ                                  cảm ơn đã giúp đỡ tôi                        ก่าม เอิน ด๋า ซุบ เด๋อ โตย

            (ออกเสียง   ด๋า   คู่กับ   อ๊า

และออกเสียง  เด๋อ  คู่กับ  เอ๊อ  และพูดเร็วๆ)

ขอใช้โทรศัพท์ได้ไหม                                Làm ơn cho tôi gọi nhờ điện thoại

                                                                                    หล่าม เอิน จอ โตย ก่อย เหญ่อ เดี่ยน ถว่าย

ต้องการโทรศัพท์ไปสถานทูตไทย                 tôi muốn gọi đến Đại sứ quán Thái Lan

                                                                                    โตย หมวน ก่อย เด๋น ได่ สือ กว๋าน ถาย ลาน

โรงพยาบาลอยู่ที่ไหน                                Bệnh viện ở đâu                                 เบ่ง เวี่ยน เอ่อ เดิว

สถานีตำรวจอยู่ที่ไหน                               Đồn công an ở đâu                             โด่น กง อาน เอ่อ เดิว

ห้องน้ำอยู่ที่ไหน                                      Nhà vệ sinh ở đâu                              หญ่า เวะ ซิง เอ่อ เดิว

เรื่องด่วน   /  ฉุกเฉิน                                 việc khẩn cấp                         เหวียก เขิ่น เกิ๊บ  

อุบัติเหตุ                                                 tai nạn                                     ตาย หน่าน

                                                                                                                           (หน่าน  ออกเสียงสั้น)

เจ็บปวดมาก                                           đau quá                                               เดา กว๋า

หมดสติ                                                  bị xỉu                                                    บิ สิ่ว

 

 

-----------------------------------------------------

-   จัดทำโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

-   อาจารย์สิริวงษ์  หงษ์สวรรค์   และคุณรวินธร บุญยะสิทธิ์   กรุณาช่วยเหลือในการจัดทำ

-   สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่:         http://www.thaiembassy.org/hanoi/th/home

 

To download file, please click the link:

เอกสารประกอบ

tips-20120919-135649-427962.pdf