จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการพิจารณาจัดจ้างบริษัทรับเหมาบริการงานแปล ล่ามภาษาไทย-เวียดนาม หรืออังกฤษ-เวียดนาม

16 ม.ค. 2566

ประกาศจัดจ้างบริษัทรับเหมาบริการงานแปล ล่ามภาษาไทย-ภาษาเวียดนาม หรืออังกฤษ-เวียดนาม

19 ธ.ค. 2565