ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศตำแหน่งเสมียน

21 ธ.ค. 2565