ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

ประกาศรับสมัครงาน

เลื่อนการแจ้งรายชื่อผู้สมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศเพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งเสมียนที่ผ่านเกณฑ์ในขั้นต้น

20 ต.ค. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครและบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศในตำแหน่งเสมียน

15 ก.ย. 2563