ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

ประกาศรับสมัครงาน

Announcement no.6/2567 List of candidates for written exam for the position of Political, Diplomatic and Economic assistant

17 ก.ค. 2567

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศตำแหน่งล่าม

19 เม.ย. 2567

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศตำแหน่งเสมียน

21 ธ.ค. 2565