วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ก.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,528 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย 

 

          ไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเวียดนามเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2519 และ เปิดสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงฮานอย และสถานกงสุลใหญ่ที่นครโฮจิมินห์ เมื่อปี 2521 และ 2535 ตามลำดับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ประกอบด้วยสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและ ในส่วนของเวียดนาม ได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตในประเทศไทยเมื่อปี 2521


ประวัติอาคารประวัติศาสตร์

          อาคารประวัติศาสตร์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เลขที่ ๒๖ ถนนฟาน โบะ เจิว (Phan Boi Chau) สร้างขึ้นในสมัยการปกครอง   
โดยฝรั่งเศสในเวียดนาม ในช่วงปี ค.ศ. ๑๘๙๔ - ๑๙๓๐ โดยสัณนิษฐานว่า สร้างเป็นที่พักอาศัยของขุนนางชั้นสูงชาวเวียดนาม มีลักษณะสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างฝรั่งเศสกับจีน เป็นอาคาร ๒ ชั้น มีลานและสวนด้านหน้าที่กว้างขวาง มีบ่อน้ำเล็กและหินประดับหน้าบ้าน มีเสาหลักหน้าอาคาร หลังคามุงด้วยกระเบื้องเซรามิค มีการประดับลวดลายตามมุมในห้องและไม้แกะสลักที่เหนือบานประตู ใช้แผ่นเซรามิคชิ้นเล็กติดเป็นภาพ มีเขียนตัวอักษรภาษาจีน

         กระทรวงการต่างประเทศไทยได้เริ่มเช่าสถานที่นี้ในปี ๒๕๕๘ และได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ทำการ     
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย แล้วเสร็จเมื่อต้นปี ๒๕๖๓ บริเวณหน้าอาคารประดับด้วยรูปปั้นช้างหินแกะสลัก ซึ่งจำลองจากแบบช้างบนธงประจำเอกอัครราชทูต

         ภายในห้องโถงกลางและห้องรับแขกด้านขวาของอาคารอนุรักษ์ประดับพระบรมฉายาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบรมฉายาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นอกจากนี้ ห้องอื่นของอาคารอนุรักษ์ยังประดับภาพเขียนโดยจิตรกรคนไทยสะท้อนกิจกรรมครบรอบความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม ๔๐ ปี สถานที่สำคัญของไทยและเวียดนาม อาทิ พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ทะเลสาบหว่าน เกี๊ยม (Hoan Kiem) วัดหง็อก เซิน (Ngoc Son) เป็นต้น และภาพถ่ายเนื่องในโอกาสเปิดความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในปี ๒๕๑๙ และการเดินทางเยือนของผู้นำระดับสูงของไทย เพื่อกระชับความสัมนพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนาม

          บนชั้นสองของอาคารมีห้องทำงานของเอกอัครราชทูตฯ ภาพถ่ายเอกอัครราชทูตไทยประจำเวียดนามที่ผ่านมา ห้องประชุมใหญ่ ห้องสมุด และ   
ห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ มีประตูเปิดออกสู่ระเบียงบนชั้นสองด้านหน้าอาคารได้ บนดาดฟ้าชั้นสามเป็นระเบียงใช้จัดกิจกรรมกลางแจ้งขนาดย่อมได้

          เดิมอาคารนี้เคยเป็นที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ประจำเวียดนาม ต่อมาเป็นที่ตั้งบริษัทโซวีโก้ โฮลดิ้ง (Sovico Holdings) (ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ของเวียดนามที่ประกอบธุรกิจด้านการคลังการธนาคาร โรงแรม สายการบินเวียดเจ็ตแอร์ (VietJet Air) และสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดกลางในเวียดนาม)

*  *  *  *  *

The historical Building

         The historical building of the Royal Thai Embassy at no. 26, Phan Boi Chau Street is built during the French colonial era between 1894 – 1930, as accommodation for the noble Vietnamese. The two-storey building is of the mixture of French and Chinese architectures with a courtyard and a spacious front garden. A small pond and stone decoration are located in front of the building. Four pillars are used to support the building, with thatched roofs and ceramic tiles. It has decorative patterns in the corners of the room and carved wood at the corners of the door. Mosaic are used for decorative patterns and Chinese characters.

          The Ministry of Foreign Affairs of the Kingom of Thailand relocated the Embassy of Thailand, Hanoi, to the current address in 2015 and completed the renovation of the historical building as part of the Embassy in early 2020. The front façade of the historical building is decorated with 2 replicas of the elephant on the Ambassador’s flag.

          The central hall and the right wing on the ground floor of the historical building are decorated with the paintings of H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great, H.M. Queen Sirikit the Queen Mother, H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua and H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana. Other parts of the building are decorated with paintings illustrating important activities such as the 40th Anniversary of the Thailand-Vietnam diplomatic relations, landmarks of the two countries (the  Grand Palace, the Chakri Maha Prasart Throne Hall, Hoan Kiem Lake, Ngoc Son Temple), as well as photos on the occasion of the establishment of the Thailand-Vietnam diplomatic relations in 1976, as well as the high-level visits to strengthen Thailand-Vietnam relations. 

        Second floor accommodates the Ambassador’s office, hall of former Ambassadors of Thailand to the Socialist Republic of Vietnam, the main meeting room, a library and an office. These rooms open to a patio with a view over the front entrance. The roof top on the third floor can be used for organising an open air event. 

          The building was formerly the Embassy of the Arab Republic of Egypt in Vietnam and later the office of the Sovico Holdings Company, a large Vietnamese business group in finance, banking, hotels, Vietjet Air, and a power-generated dam.

*  *  *  *  *