สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง

เพื่อให้สื่อมวลชนสามารถปฏิบัติงานในเวียดนามได้อย่างถูกต้อง สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งกฎระเบียบของเวียดนามสำหรับสื่อต่างประเทศก่อนการเดินทางเข้ามาทำข่าว

กฎระเบียบด้านการทำข่าวในเวียดนามสำหรับสื่อต่างประเทศ

14 ส.ค. 2558

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เรื่อง ระเบียบใหม่การเดินทางเข้า เดินทางออก เดินทางผ่าน และการพำนักอาศัยของบุคคลต่างชาติในเวียดนาม

14 ม.ค. 2558

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

12 พ.ย. 2557

สาระน่ารู้ก่อนเดินทางมาประเทศเวียดนาม

19 ก.ย. 2555

ภาษาเวียดนามเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน

19 ก.ย. 2555