ที่ตั้งและข้อมูลติดต่อ

                     

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย 
Royal Thai Embassy, Hanoi

26 Phan Boi Chau Str., Hoan Kiem, Hanoi.

Tel: (84) 24 3823 5092-4 

Fax: (84) 24 38235088

Email: thaiembassy.han@mfa.mail.go.th

 

Consular Section

85 Ly Thuong Kiet Str., Hoan Kiem, Hanoi.

Monday - Friday  09.00 - 12.00 hrs. and 13.30 - 17.00 hrs.

Tel: (84) 24 3823 5092-4 ext. 130

Direct line: (84) 24 3823 5095

Email: thaihan5@fpt.vn

 

เวลาทำการ / Official hours

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น. / 13.30 - 17.30 น.

ฝ่ายกงสุลและวีซ่า: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น. / 13.30 - 17.00 น.


Monday to Friday at 09.00 - 12.00 hrs / 13.30 - 17.30 hrs. 

Consular & Visa Section: Monday to Friday at 09.00 - 12.00 hrs / 13.30 - 17.00 hrs.