วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ม.ค. 2513

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ม.ค. 2513

| 1,812 view

ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย 

1.

H.E. Mr. Nikorndej Balankura

Ambassador
 

นายนิกรเดช พลางกูร

เอกอัครราชทูต
2.

Miss Morakot Janemathukorn

Minister and Deputy Chief of Mission
 

นางสาวมรกต เจนมธุกร

อัครราชทูต
3. Miss Oranus Watthayanon Minister Counsellor
  นางสาวอรณัส วัฒยานนท์ อัครราชทูตที่ปรึกษา
4.

Mr. Amnat Chulajata

Investment Attaché
 

นายอำนาจ จุลชาติ

ผู้ช่วยทูตฝ่ายการลงทุน
5.

Mr. Thanapol Thannikul

Narcotics Control Attaché
 

นายธนพล ธนิกกุล

ผู้ช่วยทูตฝ่ายควบคุมยาเสพติด
6.

Miss Laksamon Jirawittayaboon

Political Attaché
 

นางสาวลักษมณ จิระวิทยาบุญ

ผู้ช่วยทูตฝ่ายกิจการพิเศษ
7.

Miss Piyaporn Putanapan

Counsellor
  นางสาวปิยพร ภู่ธนพันธ์ ที่ปรึกษา
8.

Miss Kate Vasharakorn

First Secretary

 

นางสาวเกตุ วัชระกร

เลขานุการเอก

9.

Miss Chanidabha Yuktadatta

First Secretary

 

นางสาวชนิดาภา ยุกตะทัต

เลขานุการเอก

10.

Miss Nareekarn Srichainak

First Secretary

 

นางสาวนรีกานต์ ศรีชัยนาค

เลขานุการเอก

11.

Mrs. Sunee Jitjurjun

Second Secretary

 

นางสุนีย์ จิตเจือจุน

เลขานุการโท

 

                                          

OFFICE OF DEFENCE & MILITARY ATTACHE

1.

Colonel Damrong Simakajornboon

 
 

พันเอก ดำรงค์   สิมะขจรบุญ

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก รักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร
 

Mrs.Ponindra Simakajornboon

Spouse
 

นางพรอินทร์    สิมะขจรบุญ  

 
2.

SM1 Sappawit Wongprates

Secretary
 

จ่าสิบเอก สรรพวิท วงศ์ประเทศ

เสมียน
 

Miss Suksasipan Wongprates

Spouse
 

นางสาวศุกร์ศศิพรรณ วงศ์ประเทศ

 

          

OFFICE OF THE NAVAL ATTACHE

1.

Capt. Senee Puangthaweesuk, RTN.

 
 

น.อ.เสนีย์ พวงทวีสุข รน. 

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ
 

Capt. Amornrat Puangthaweesuk, WRTN.     

Spouse
 

น.อ.หญิง อมรรัตน์ พวงทวีสุข รน.

 
2.

CPO1 Chonrathee Charoensap

Secretary
 

พันจ่าเอก ชลระธี เจริญทรัพย์

เสมียน

   

OFFICE OF THE AIR ATTACHE

1.

Gp.Capt.Prapard  Iamolee

 
 

น.อ.ประภาส  เอี่ยมโมฬี

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ
 

Mrs.Piyada  Iamolee

Spouse
 

นางปิยะดา  เอี่ยมโมฬี

 
2.

FS1 Adisorn Pathpean

Secretary
 

พันจ่าอากาศเอก อดิศร พัฒน์เพียร

เสมียน

                 

COMMERCIAL AFFAIRS OFFICE

1.

Miss Taneeya Foocharoen

Commercial Attaché
 

นางสาวธนียา ฟูเจริญ

ผู้ช่วยทูตฝ่ายการพาณิชย์
2.

Miss Patra Atcharaniwat 

Assitant Commercial Attaché
 

นางสาวภัทรา อัจฉรานิวัฒน์

รองผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์

            
 สถานะ มิถุนายน 2565