วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.ค. 2565

วัน/เวลาเวลาทำการ และวันหยุดราชการ

 

เวลาทำการ / Official hours

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น. / 13.30 - 17.30 น.

ฝ่ายกงสุลและวีซ่า: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น. / 13.30 - 17.00 น.


Monday to Friday at 09.00 - 12.00 hrs / 13.30 - 17.30 hrs. 

Consular & Visa Section: Monday to Friday at 09.00 - 12.00 hrs / 13.30 - 17.00 hrs. 

RTE_Official_Holidays_2022