วัน/เวลาเวลาทำการ และวันหยุดราชการ

 

เวลาทำการ / Official hours

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น. / 13.30 - 17.30 น.

ฝ่ายกงสุลและวีซ่า: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น. / 13.30 - 17.00 น.


Monday to Friday at 09.00 - 12.00 hrs / 13.30 - 17.30 hrs. 

Consular & Visa Section: Monday to Friday at 09.00 - 12.00 hrs / 13.30 - 17.00 hrs. 

6_October_2020-Royal_Thai_Embassy_Public_Holidays_Final

Emb_Holidays_2564