บริการ / Services

บริการ / Services

1,255 view

ช่องทางสำหรับคนไทยในเวียดนามติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ในกรณีฉุกเฉิน

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

Royal Thai Embassy , Hanoi

26 Phan Boi Chau St. Hoan Kiem Hanoi

หมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ประสานงานฯ ในกรณีทีเกิดเหตุฉุกเฉินฯ

วันราชการ (จันทร์-ศุกร์ โทรตรง 0243 823 5095 หรือ 0243 823 5092 - 4 ต่อ 130)

Email for Embassy : [email protected]

Email for Consular & Visa : [email protected] 

HOT LINE : 090 454 4800  และ 090 611 8188  (Mr. Thong Thai  TU พูดไทย+เวียดนาม)

 

ชื่อ/ตำแหน่ง จนท. สอท.

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

หมายเลขโทรศัพท์

มือถือ

อีเมล์

นายทองไท ตู๋

  (Mr.Tran Ngoc Tu)

ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล

(พูดไทยและเวียดนาม)

(84) 24 3823-5092-4

ต่อ 130

HOT LINE :

(84) 90 454 4800

(84) 90 611 8188

[email protected]