บริการ

บริการ

ช่องทางคนไทยในเวียดนาม ต้องการการติดต่อในกรณีฉุกเฉินฯ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

Royal Thai Embassy , Hanoi

26 Phan Boi Chau St. Hoan Kiem Hanoi

หมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ประสานงานฯ ในกรณีทีเกิดเหตุฉุกเฉินฯ

วันราชการ (จันทร์-ศุกร์ โทรตรง 0243 823 5095 หรือ 0243 823 5092 - 4 ต่อ 130)

Email for Embassy : thaiembassy.HAN@mfa.mail.go.th

Email for Consular & Visa : thaihan5@fpt.vn

HOT LINE : 090 454 4800  และ 090 611 8188  (Mr. Thong Thai  TU พูดไทย+เวียดนาม)

 

ชื่อ/ตำแหน่ง จนท. สอท.

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

หมายเลขโทรศัพท์

มือถือ

อีเมล์

 

     

นายทองไท ตู

  (Mr.Tran Ngoc Tu)

(ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล /พูดไทย/เวียดนาม)

(84) 24 3823-5092-4

ต่อ 130

HOT LINE : (84) 90 454 4800

(84) 90 611 8188

mrtntu@yahoo.com

thaihan5@fpt.vn