สิ่งที่ควรคำนึงในการมาทำงานที่กรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์และจังหวัดอื่นๆ

สิ่งที่ควรคำนึงในการมาทำงานที่กรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์และจังหวัดอื่นๆ

15 ก.ย. 2562

สิ่งที่ควรคำนึงในการมาทำงานที่กรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์และจังหวัดอื่นๆ

 1. ติดต่อกระทรวงแรงงานในการมาทำงานเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง
   
 2. มีสัญญาว่าจ้างมาทำงานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง
   
 3. มีวีซาที่เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฏหมายไม่ต้องพะวงในการหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตลอดเวลา
   
 4. ควรมาแจ้งลงทะเบียนไว้กับสถานทเอกอัครราชทูต ฯ เพื่อจะได้มีเป็นฐานข้อมูลในการติดต่อและประสานงาน
   
 5. การลักลอบทำงานที่เวียดนามมีความผิดตาม กฎหมายเวียดนาม และหากชาวต่างชาติถูกจับได้ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเวียดนาม