บทลงโทษกรณีการลักลอบนำยาเสพติดเข้าเวียดนาม

บทลงโทษกรณีการลักลอบนำยาเสพติดเข้าเวียดนาม

15 ก.ย. 2562

บทลงโทษกรณีการลักลอบนำยาเสพติดเข้าเวียดนาม

การลักลอบนำฝิน 1,000 กรัมขึนไป เฮโรอีน 50 กรัมขึนไป หรือสิ่งเสพติดให้โทษอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมายเข้ามาในเวียดนาม ในปริมาณมาก จะถูกตัดสินจำคุกตั้งแต่ 15 ปี จำคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต