สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ก.ค. 2565

| 939 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๑๕ น. นายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เป็นประธานจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีทำบุญถวายสังฆทานและภัตตาหารเพลถวายพระราชกุศล และการลงนามถวายพระพร
ชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทยและครอบครัวเข้าร่วม แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้ทางเว็บไซต์ ดังนี้ https://www.mfa.go.th/th/publicform-form/on-the-auspicious-occasion-of-his-majesty-king-rama-x-birthday?fbclid=IwAR0sPXHstQ_JSFFJ7LEICILuJcIDYjZVBb03FDpSUp1acb3n4I-jYj3UkN0

Follow us:
- Website: https://rtehanoi.thaiembassy.org
- Facebook: Royal Thai Embassy, Hanoi
- Line Official: @rte.hanoi
- Twitter: @ThailandinHanoi
- YouTube Channel: Royal Thai Embassy in Hanoi

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง