ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เรื่อง การปรับเวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เรื่อง การปรับเวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

3 เม.ย. 2563

902 view

announcement-adjustworkhours-1april63-TH announcement-adjustworkhours-1april63-ENG