ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เรื่อง การปรับเวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เรื่อง การปรับเวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 เม.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.ค. 2565

| 1,105 view

announcement-adjustworkhours-1april63-TH announcement-adjustworkhours-1april63-ENG