Thai Ambassador Meets Lang Son Province to Aid Thais and Cooperate with Provincial Authorities

Thai Ambassador Meets Lang Son Province to Aid Thais and Cooperate with Provincial Authorities

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 เม.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ส.ค. 2565

| 324 view

Thai Ambassador Meets Lang Son Province to Aid Thais and Cooperate with Provincial Authorities

Đại sứ Thái Lan tại Hà Nội tới tỉnh Lạng Sơn để hỗ trợ công dân Thái Lan gặp khó khăn, đồng thời gặp và làm việc với lãnh đạo tỉnh

Vào ngày 9 tháng 4 năm 2020, Đại sứ Tanee Sangrat cùng cán bộ Đại sứ quán đã tới Lạng Sơn, tỉnh tiếp giáp Trung Quốc để hỗ trợ công dân Thái Lan gặp hoạn nạn đang thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid-19 và nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đại sứ đã có cuộc gặp với ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cùng đại diện các cơ quan Y tế, Bảo trợ Xã hội, Công An tỉnh. Đại sứ đánh giá cao công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh mà hiện đang thực hiện cách ly đối với 3,000 người, phương châm hỗ trợ đối với người nước ngoài gặp hoạn nạn và/hoặc cả những người đang thực hiện cách ly tại địa bàn tỉnh trong đó có công dân Thái Lan.

Hai bên cũng trao đổi về cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Thái Lan và Việt Nam, đặc biệt là với tỉnh Lạng sơn. Đại sứ đã mời tỉnh tham dự sự kiện Meet ASEAN do Bộ Ngoại Giao Việt Nam tổ chức vào cuối năm nay và cho biết sẽ mời các doanh nghiệp Thái Lan tham dự.

Ngoài ra Đại sứ cùng đoàn công tác đã tới thăm và trao một số đồ dùng thiết yếu cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Lạng Sơn.

เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย พบจังหวัดลางเซิน เพื่อให้ความช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยาก และพบหารือกับผู้แทนจังหวัด

เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๒๕๖๓ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เดินทางไปจังหวัดลางเซิน ซึ่งตั้งอยู่ติดกับจีน เพื่อช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยากที่กักตัวในจังหวัดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และเข้าเมืองผิดกฎหมาย

เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับนาย Duong Xuan Huyen รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดลางเซิน และผู้แทนฝ่ายต่าง ๆ ของจังหวัด เช่น สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ตำรวจ เป็นต้น โดยชื่นชมการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ของจังหวัด ซึ่งปัจจุบันต้องกักตัวคนถึง ๓,๐๐๐ คน แนวทางการให้ความช่วยเหลือคนต่างชาติที่ตกทุกข์ได้ยาก และ/หรือต้องกักตัวในพื้นที่ของจังหวัด รวมถึงคนไทย

ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเวียดนาม โดยเฉพาะจังหวัดลางเซิน เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญให้จังหวัดเข้าร่วมงาน Meet ASEAN ที่กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามจะจัดขึ้นปลายปีนี้ โดยจะเชิญภาคเอกชนไทยเข้าร่วมด้วย

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ และคณะยังได้เยี่ยมชมและมอบของใช้/เครื่องอุปโภคบริโภคจำเป็นให้แก่สถานสงเคราะห์ของจังหวัดลางเซินอีกด้วย

Follow us:
- Website: www.thaiembassy.org/hanoi
- Facebook: Royal Thai Embassy, Hanoi
- Line Official: Thai Embassy, Hanoi (Line ID: @snz7050f)

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ