ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ที่ ๖๑/๒๕๖๓ เรื่อง การปรับเวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฺฮานอย (ฉบับที่ ๓)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ที่ ๖๑/๒๕๖๓ เรื่อง การปรับเวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฺฮานอย (ฉบับที่ ๓)

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 เม.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,280 view

A01 A02