Farewell call on Minister of Public Security of Vietnam by Ambassador of Thailand

Farewell call on Minister of Public Security of Vietnam by Ambassador of Thailand

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ส.ค. 2565

| 239 view
Farewell call on Minister of Public Security of Vietnam by Ambassador of Thailand
 
Đại sứ chào từ biệt Bộ trưởng Bộ Công An Việt Nam nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác
 
Vào ngày 17 tháng 9 năm 2020, Đại sứ Thái Lan tại Hà Nội Tanee Sangrat đã tới chào từ biệt Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công An Việt Nam nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác. Cùng đi với Đại sứ có bà Sritrakool Waeladee, Tham tán Công sứ phụ trách về kiểm soát ma túy, bà Natcha Buddhinandana, Trưởng phòng Chính trị và bà Chanidabha Yuktadatta, Trưởng phòng Hợp tác và Lễ tân.
 
Bộ trưởng Công an chúc mừng Đại sứ nhận nhiệm vụ công tác mới, đồng thời đánh giá cao và cảm ơn Đại sứ đã thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường giữa Thái Lan và Việt Nam cũng như quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan của Thái Lan để ngày càng gắn bó và phát triển.
 
Đại sứ gửi lời cảm ơn Chính phủ và Bộ Công an Việt Nam đã luôn phối hợp và hỗ trợ tốt cho Đại sứ quán trong công việc, đồng thời khẳng định về sự ủng hộ của Thái Lan đối với Việt Nam cả trên khuôn khổ song phương như việc chuẩn bị cho cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ hai nước và trên khuôn khổ đa phương, đặc biệt là trong việc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam trong năm nay.
 
Hai bên khẳng định thúc đẩy để hoàn thành các dự án hợp tác đang được triển khai như thực hiện Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Thái Lan và Việt Nam, trao đổi đào tạo tiếng Thái và tiếng Việt cho cán bộ của cả hai phía vvv...
 
Nhân dịp này, Đại sứ đã trân trọng mời Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam sang thăm Thái Lan vào dịp thích hợp
 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนาม เพื่ออำลาในโอกาสที่จะพ้นหน้าที่
เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๓ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก โต เลิม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนาม เพื่ออำลาในโอกาสที่จะพ้นหน้าที่ โดยมีนางสาวศรีตระกูล เวลาดี อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายควบคุมยาเสพติด นางสาวนัชชา พุทธินันทน์ หัวหน้าฝ่ายการเมือง และนางสาวชนิดาภา ยุกตะทัต หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือและพิธีการทูตเข้าร่วมด้วย
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงฯ แสดงความยินดีต่อการตำแหน่งใหม่ของเอกอัครราชทูตฯ พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมและขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ ที่ได้ผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง ไทย-เวียดนาม และความร่วมมือระหว่างกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยให้ยิ่งใกล้ชิดและก้าวหน้า
เอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนามที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างดียิ่งเสมอมา และยืนยันการสนับสนุนของไทย ทั้งในกรอบทวิภาคี เช่น การเตรียมการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศ และกรอบพหุภาคี โดยเฉพาะการเป็นประธานอาเซียนของเวียดนามในปีนี้
 
ทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะผลักดันโครงการความร่วมมือที่ดำเนินการอยู่ให้แล้วเสร็จ เช่น การดำเนินการตามสนธิสัญญาโอนตัวนักโทษ ไทย-เวียดนาม การแลกเปลี่ยนการฝึกอบรมภาษาไทยและเวียดนามให้แก่เจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่าย เป็นต้น
 
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงฯ เยือนไทยในโอกาสที่สะดวกด้วย
Follow us:
- Facebook: Royal Thai Embassy, Hanoi
- Line Official: @rte.hanoi

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ