สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 มิ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 มิ.ย. 2566

| 1,355 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เป็นประธานจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พิธีทำบุญถวายสังฆทานถวายพระราชกุศล และการลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทยและครอบครัวเข้าร่วม แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้ทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ