บริการ / Services

บริการ / Services

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ต.ค. 2565

| 1,838 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

ขอเรียนว่า ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2565 การให้บริการของฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตฯ

จะปรับเปลี่ยนเป็นการนัดหมายล่วงหน้า

ท่านสามารถนัดหมายเพื่อรับบริการฝ่ายกงสุลได้ที่เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ

โดยเลือกการบริการด้านล่างนี้ 

* * * * * * 

The Royal Thai Embassy in Hanoi will apply advanced online appointment

for all Consular Services from 25 October 2022 onwards. 


Online appointment is available at the following link. 

 

      ตรวจลงตรานิติกรณ์เอกสาร_VisaLegalisation_Services               ตรวจลงตรานิติกรณ์เอกสาร_VisaLegalisation_Services_(1)