บริการ

บริการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ก.ย. 2565

| 1,462 view
Working Hours Consular Section
 
Monday - Friday
 
09.00 - 12.00 hrs and 13.30 - 17.00 hrs
 
 
วัน เวลาทำการ ฝ่ายกงสุล
 
วันจันทร์ - วันศุกร์
 
09.00 - 12.00 น. และ 13.30 - 17.00 น.
 
Tel : (84) 24 3823-5092-4 ext. 130
 
Direct Line 0243 823 5095
 
Fax: (84) 24 38235088
 
 
Visa Application: 
 
Monday - Friday
 
Submission of Visa Application: 09.00 - 12.00 hrs.
 
Visa Collection: 16.00 - 17.00 hrs. (of the next working day)*
 
 
 
Remarks:
1. Granting of Visa is not guaranteed. 
2. Visa processing time may vary with each individual case.