บริการ

บริการ

พัฒนาการเกี่ยวกับ COVID-19 ในเวียดนาม

สถานเอกอัครราชทูตฯ แจ้งพัฒนาการเกี่ยวกับ COVID-19 ในเวียดนาม และข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ เป็นประจำ

ติดตามได้ทาง Facebook “Royal Thai Embassy, Hanoi”'

 

Click >> มาตรการของเวียดนามในการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 (รวมมาตรการการเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ)

 

พัฒนาการเกี่ยวกับ COVID-19 ในเวียดนาม

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ Click >> https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2606542646262452/

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ Click >> https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2586074211642629/

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ Click >> https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2573994016183982/

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ Click >> https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2571147066468677/

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ Click >> https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2565270377056346/

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ Click >> https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2553884484861602/

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ Click >> https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2553884484861602/

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ Click >> https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2548746608708723/

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ Click > https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2545010672415650/

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ Click > https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2544117999171584/

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ Click > https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2539312492985468/

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ Click >> https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2538030029780381/

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ Click >> https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2530935917156459/

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ Click >> https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2522510947998956/

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ Click >> https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2519841418265909/

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ Click>> https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2511683265748391/

วันที่  ๒ เมษายน ๒๕๖๓ Click >> https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2508220666094651/

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ Click >> https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2506684879581563/

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ Click >> https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2505699893013395/

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ Click >> https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2504954056421312/

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ Click >> https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2503266349923416/

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ Click >> https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2502313640018687/

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ Click >> https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2500598263523558/

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ Click >> https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2497844767132241/

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ Click >> https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2496620127254705/

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ Click >> https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2495384004044984/

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ Click >> https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2494683377448380/

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ Click >> https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2493799407536777/

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ Click >> https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2492919520958099/

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ Click >> https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2492099684373416/

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ Click >> https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2491371501112901/

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ Click >> https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2490495214533863/

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ Click >> https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2490226991227352/

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ Click >> https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2489133191336732/

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ Click >> https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2488234761426575/

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ (๒) Click >> https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2487408848175833/

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ Click >> https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2487157614867623/

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ Click >> https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2486597124923672/

วันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๓ Click >> https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2485728005010584/

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ Click >> https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2485688525014532/

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ Click >> http://https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2483598768556841/

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ Click >> https://www.facebook.com/1449520598631335/posts/2482805575302827/