สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ค. 2566

| 1,437 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ น. นายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เป็นประธานจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พิธีทำบุญถวายสังฆทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล การลงนามถวายพระพร และการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทยและครอบครัวเข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้ทางเว็บไซด์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ