Thailand Scholarships (Year 2024)

Thailand Scholarships (Year 2024)

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ม.ค. 2567

| 1,311 view
Thailand Scholarships (Year 2024)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา จากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในโครงการ Thailand Scholarships (Year 2024) ให้แก่บุคคลสัญชาติเวียดนาม เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2567 ที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลได้ที่ http://mhesi.e-office.cloud/d/a79ca346 รวมทั้งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงฯ อว. โทร +6626105465 หรืออีเมล [email protected] และ [email protected] และจัดส่งใบสมัครไปยังสถาบันอุดมศึกษาได้โดยตรง ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗
--------------------------
Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội trân trọng thông báo về học bổng do Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo Thái Lan cấp theo chương trình “Học bổng Thái Lan năm 2024” dành cho người có quốc tịch Việt Nam, học bậc thạc sĩ và tiến sĩ, Chương trình đào tạo quốc tế năm 2024 tại các trường đại học của Thái Lan. Cá nhân nào quan tâm vui lòng tải thông tin, tài liệu tại http://mhesi.e-office.cloud/d/a79ca346. và liên hệ Văn phòng Chánh văn phòng Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo Thái Lan, điện thoại: +6626105465 hoặc email: [email protected] , [email protected] để biết thêm thông tin chi tiết. Hồ sơ đăng ký vui lòng gửi trực tiếp tới các trường đại học trước ngày 15/3/2024.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ