KKU INTERNATIONAL OPEN HOUSE 2024

KKU INTERNATIONAL OPEN HOUSE 2024

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.พ. 2567

| 243 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ขอประชาสัมพันธ์โครงการ KKU International Open House 2024 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลสัญชาติเวียดนามที่สนใจศึกษาต่อ ณ มหาวิยาลัยขอนแก่น หากท่านมีความประสงค์ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่คุณจริยา สงวนรัตน์ กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ (66) 43-202-059 หรืออีเมล [email protected]
 
--------------------------
Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội trân trọng thông báo về chương trình KKU International Open House 2024 của trường đại học Khon kaen dành cho học sinh, sinh viên và các cá nhân là người Việt Nam mong muốn học tập tại trường đại học Khon Kaen. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ bà Jariya Sanguanrat, phòng Đối ngoại, đại học Khon Kaen theo số điện thoại: (66) 43-202-059 hoặc email: [email protected]
Nếu quan tâm, bạn có thể nhấn chia sẻ thông tin này

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง