Ambassador of Thailand Reaffirms Cooperation with Hanoi Union of Friendship Organizations (HAUFO) in the Farewell Meeting

Ambassador of Thailand Reaffirms Cooperation with Hanoi Union of Friendship Organizations (HAUFO) in the Farewell Meeting

1 ต.ค. 2563

27 view
Ambassador of Thailand Reaffirms Cooperation with Hanoi Union of Friendship Organizations (HAUFO) in the Farewell Meeting
 
Đại sứ Thái Lan tại Hà Nội khẳng định tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác
 
Vào ngày 28 tháng 9 năm 2020, bà Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội (Hanoi Union of Friendship Organizations – HAUFO), ông Hà Đình Thái, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan thành phố Hà Nội cùng đoàn đã tới Đại sứ quán để tạm biệt Đại sứ Tanee Sangrat nhân dịp Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác.
 
Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị đã chúc mừng về những thành công trong việc thúc đẩy quan hệ Thái Lan – Việt Nam trong nhiệm kỳ của Đại sứ, đồng thời chúc mừng Đại sứ nhận nhiệm vụ công tác mới. Đại sứ bày tỏ cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội về sự hợp tác và các hoạt động bổ ích do Liên hiệp tổ chức nhằm tăng cường quan hệ giữa thành phố Hà Nội với phía Thái Lan và Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội trong suốt thời gian vừa qua.
 
Hai bên khẳng định tiếp tục kế thừa và thúc đẩy quan hệ giao lưu nhân dân giữa hai nước để ngày càng phát triển lớn mạnh trong thời gian tới.
 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ยืนยันความต่อเนื่องและการขยายความร่วมมือกับสหภาพสมาคมมิตรภาพกรุงฮานอย ในโอกาสที่จะพ้นหน้าที่
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๓ นาง Tran Thi Phuong รองประธานสหภาพสมาคมมิตรภาพกรุงฮานอย (Hanoi Union of Friendship Organizations – HAUFO) นาย Ha Dinh Thai รองนายกสมาคมมิตรภาพ เวียดนาม-ไทย กรุงฮานอย และคณะ ได้ให้เกียรติเดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เพื่ออำลานายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ในโอกาสที่จะพ้นหน้าที่
 
รองประธานฯ ได้แสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-เวียดนามในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของเอกอัครราชทูตฯ และยินดีต่อการรับตำแหน่งใหม่ เอกอัครราชทูตฯ กล่าวขอบคุณสำหรับความร่วมมือ และกิจกรรมดี ๆ ที่สหภาพฯ ได้จัดขึ้น เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกรุงฮานอยกับประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดมา
 
ทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะเดินหน้าสานต่อและส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างสองประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
Follow us:
- Facebook: Royal Thai Embassy, Hanoi
- Line Official: @rte.hanoi

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ