Farewell call on Secretary of the Hanoi Party Committee by Ambassador of Thailand

Farewell call on Secretary of the Hanoi Party Committee by Ambassador of Thailand

28 ก.ย. 2563

34 view
Farewell call on Secretary of the Hanoi Party Committee by Ambassador of Thailand
 
Đại sứ Thái Lan tại Hà Nội chào từ biệt Bí thư Thành ủy Hà Nội nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác
Vào ngày 23 tháng 9 năm 2020, Đại sứ Thái Lan tại Hà Nội Tanee Sangrat đã tới chào từ biệt Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác. Cùng tham dự với Đại sứ có bà Morakot Janemathukorn, Công sứ, bà Natcha Buddhinandana ,Trưởng phòng Chính trị và bà Chanidabha Yuktadatta, Trưởng phòng Hợp tác và Lễ tân.
 
Bí thư Thành Ủy Hà Nội bày tỏ cảm ơn Đại sứ và các cộng sự đã góp phần tăng cường quan hệ giữa Thái Lan và Việt Nam cũng như mối quan hệ giữa thủ đô Băng – Cốc và thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển bền chặt; Đề cập đến kế hoạch phát triển Hà Nội hướng tới trở thành thành phố thông minh mà vẫn trú trọng đến bảo tồn văn hóa, gìn giữ những giá trị lịch sử, phát triển môi trường, cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người dân; Thông báo về các hoạt động quan trọng của Hà Nội sẽ được tổ chức vào tháng 10 bao gồm hoạt động kỷ niệm 1010 năm thành lập thủ đô và Đại hội Đảng bộ Hà Nội.
 
Đại sứ đánh giá cao kết quả hoạt động của Hà Nội dưới sự lãnh đạo của Bí thư Thành Ủy, đặc biệt là trong việc cải tạo cảnh quan xung quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, việc quản lý nguồn nước, đồng thời cảm ơn thành phố Hà Nội đã quan tâm chỉnh trang cảnh quan xung quanh trụ sở Đại sứ quán và Nhà riêng Đại sứ, hỗ trợ tổ chức các hoạt động trong thời gian vừa qua như Lễ hội Thái Lan được tổ chức vào hồi tháng 8 năm 2019, hoạt động kết nối kinh doanh nhằm xúc tiến thương mại, đầu tư giữa hai quốc gia.
 
Đại sứ chúc cho Đại hội Đảng toàn quốc vào đầu năm tới thành công tốt đẹp, chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế của thủ đô Hà Nội với mức tăng trưởng rất ấn tượng bất chấp ảnh hưởng từ Covid – 19. Hai bên bày tỏ vui mừng và đánh giá cao kết quả thực hiện phòng chống Covid của Thái Lan và Việt Nam, cho rằng hai bên nên chuẩn bị sẵn sàng để khôi phục các hoạt động kinh tế, du lịch, thương mại khi thực hiện mở lại đường bay giữa hai bên.Ngoài ra, Băng – Cốc và Hà Nội có thể mở rộng hợp tác và trao đổi kinh nghiệm quản lí trong các lĩnh vực như quản lí đô thị, nguồn nước, giao thông và cho biết một số doanh nghiệp Thái Lan có thể chuyển giao kinh nghiệm trong việc xử lí nguồn nước.
 
Bí thư Hà Nội bày tỏ hoan nghênh doanh nghiệp Thái Lan có năng lực cao trong việc phát triển đô thị tại Hà Nội.
 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ประจำกรุงฮานอย เพื่ออำลาในโอกาสที่จะพ้นหน้าที่
 
เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๓ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Vuong Dinh Hue สมาชิกกรมการเมืองและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ประจำกรุงฮานอย เพื่ออำลาในโอกาสที่จะพ้นหน้าที่ โดยมีนางสาวมรกต เจนมธุกร อัครราชทูต นางสาวนัชชา พุทธินันทน์ หัวหน้าฝ่ายการเมือง และนางสาวชนิดาภา ยุกตะทัต หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือและพิธีการทูตเข้าร่วมด้วย
 
เลขาธิการพรรคฯ กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ และทีมงาน ที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม และกรุงเทพมหานคร-กรุงฮานอย ให้มีความเข็มแข็งและเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น และกล่าวถึงแผนการพัฒนากรุงฮานอยให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่คำนึงถึงการรักษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ รวมทั้งพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
 
เลขาธิการพรรคฯ ยังได้แจ้งกิจกรรมสำคัญของกรุงฮานอยในเดือนตุลาคมนี้ ได้แก่ การครบรอบ ๑,๐๑๐ ปีการสถาปนากรุงฮานอย และการประชุมสมัชชาพรรคฯ ประจำกรุงฮานอย
 
เอกอัครราชทูตฯ ชื่นชมการทำงานของกรุงฮานอยภายใต้การนำของเลขาธิการพรรคฯ โดยเฉพาะในการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบทะเลสาบ Hoan Kiem และการบริหารจัดการน้ำ พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณกรุงฮานอยที่ช่วยดูแลปรับปรุงความสวยงามบริเวณรอบสถานเอกอัครราชทูตฯ และทำเนียบเอกอัครราชทูตและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมา อาทิ การจัดงานเทศกาลไทย เมื่อเดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๒ กิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน เอกอัครราชทูตฯ ยังได้อวยพรให้การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์ในต้นปี ๒๕๖๔ ประสบความสำเร็จอีกด้วย รวมทั้งแสดงความยินดีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกรุงฮานอยที่มีอัตราเป็นที่น่าประทับใจ แม้จะได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙
 
ทั้งสองฝ่ายยังได้ชื่นชมและแสดงความยินดีต่อการป้องกันและควบคุมโควิด-๑๙ ของไทยและเวียดนาม และเห็นควรให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดบริการเที่ยวบินระหว่างกัน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการค้าต่อไป
 
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครและกรุงฮานอย ยังสามารถขยายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ได้ เช่น การวางผังเมือง การบริหารจัดการน้ำ และการจราจร โดย บริษัทเอกชนไทยสามารถถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารจัดการน้ำได้ ซึ่งเลขาธิการพรรคฯ ยินดีต้อนรับภาคเอกชนไทยที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาเขตเมืองของกรุงฮานอย
Follow us:
- Facebook: Royal Thai Embassy, Hanoi
- Line Official: Thai Embassy, Hanoi (Line id: @rte.hanoi)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ