In his Farewell Call, Ambassador of Thailand Assures Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Vietnam Continuity and Growth in Cooperation

In his Farewell Call, Ambassador of Thailand Assures Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Vietnam Continuity and Growth in Cooperation

28 ก.ย. 2563

220 view
In his Farewell Call, Ambassador of Thailand Assures Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Vietnam Continuity and Growth in Cooperation
 
Đại sứ Thái Lan tại Hà Nội nhấn mạnh về sự liên tục và mở rộng hợp tác với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
 
Vào ngày 22 tháng 9 năm 2020, Đại sứ Thái Lan tại Hà Nội Tanee Sangrat đã tới chào từ biệt Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác. Cùng tham dự với Đại sứ có bà Morakot Janemathukorn, Công sứ, bà Natcha Buddhinandana, Trưởng phòng Chính trị và bà Chanidabha Yuktadatta, Trưởng phòng Hợp tác và Lễ tân. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao bày tỏ chúc mừng Đại sứ đã đảm nhiệm thành công vai trò Đại sứ tại Việt Nam, giúp thúc đẩy đưa quan hệ giữa hai quốc gia và hai Bộ Ngoại giao Thái Lan và Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày càng gắn bó và phát triển, đặc biệt trên các bình diện kinh tế mặc dù gặp khó khăn do Covid – 19 nhưng thương mại và đầu tư vẫn có những tiến triển. Hai bên sẽ tiếp tục cố gắng đưa mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 20 tỷ Đô la Mỹ. Đại sứ khẳng định thúc đẩy thương mại hai chiều trong đó bao gồm việc ủng hộ xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Thái Lan, đầu tư của Thái Lan tại Việt Nam và thiết lập các cơ chế thúc đẩy thương mại, đầu tư giữa hai nước trong thời gian sớm nhất.
 
Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp để chuẩn bị cho cuộc hội đàm trực tuyến giữa hai Thủ tướng Chính phủ, trao đổi giữa các cơ quan hữu quan hai phía để mở lại đường bay giữa hai nước, tiếp tục thực hiện các dự án hợp tác như dự án xây dựng cộng đồng kiểu mẫu một cách bền vững trên cơ sở áp dụng triết lí kinh tế vừa đủ đầu tiên tại Việt Nam tại tỉnh Thái Nguyên, đồng thời chuẩn bị thực hiện dự án thứ hai trong thời gian tới, dự án bệnh viện vì người nghèo để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nghệ An vvv…
 
Đại sứ bày tỏ đánh giá cao về vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam; Cho rằng quan hệ hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN cả trong năm 2019 khi Thái Lan là Chủ tịch ASEAN và năm nay Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN đều đem lại những thành công tốt đẹp cho khu vực; Bày tỏ hy vọng Thái Lan, Việt Nam và khu vực ASEAN sẽ cùng nhau phát triển lớn mạnh một cách bền vững.
 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ย้ำความต่อเนื่องและการขยายความร่วมมือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม ในโอกาสอำลาพ้นหน้าที่
 
เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๓ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายฝ่าม บิ่งห์ มิงห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม เพื่ออำลาในโอกาสที่จะพ้นหน้าที่ โดยมีนางสาวมรกต เจนมธุกร อัครราชทูต นางสาวนัชชา พุทธินันทน์ หัวหน้าฝ่ายการเมือง และนางสาวชนิดาภา ยุกตะทัต หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือและพิธีการทูตเข้าร่วมด้วย
 
รองนายกรัฐมนตรีฯ แสดงความยินดีต่อความสำเร็จของเอกอัครราชทูตฯ ในการดำรงตำแหน่งในเวียดนาม ซึ่งได้ช่วยผลักดันให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ และระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทยและเวียดนามมีความก้าวหน้าใกล้ชิด โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ ที่แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ แต่การค้าการลงทุนระหว่างกันก็ยังมีความคืบหน้า ทั้งสองประเทศจะยังคงร่วมมือกันให้การค้ามีมูลค่าบรรลุเป้าหมาย ๒ หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ยืนยันการส่งเสริมการค้าสองทาง อันรวมถึงการสนับสนุนการส่งออกสินค้าเวียดนามไปยังประเทศไทย การลงทุนของไทยในเวียดนาม และการจัดตั้งกลไกส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันในโอกาสแรก
 
ทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมการหารือทางไกลระหว่างนายกรัฐมนตรีไทย-เวียดนาม การหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิดเส้นทางบินระหว่างกัน การสานต่อโครงการความร่วมมือ เช่น โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเวียดนาม แห่งแรกที่จังหวัดท้ายเวียนและการเตรียมดำเนินการแห่งที่สอง โครงการโรงพยาบาลเพื่อคนยากไร้เพื่อเป็นอนุสรณสถานแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่จังหวัดเหงะอัน เป็นต้น
 
เอกอัครราชทูตฯ ยังได้แสดงความชื่นชมต่อการเป็นประธานอาเซียนของเวียดนาม ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีฯ เห็นว่า ความร่วมมือระหว่างไทยและเวียดนามในกรอบอาเซียน ทั้งในปีที่แล้วที่ไทยเป็นประธาน และในปีนี้ที่เวียดนามเป็นประธาน ส่งผลให้การดำเนินงานในภูมิภาคประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง
 
เอกอัครราชทูตฯ แสดงความเชื่อมั่นว่า ไทย เวียดนาม และภูมิภาคอาเซียน จะเติบโตก้าวหน้าไปด้วยกันอย่างเข้มแข็งและมั่นคง
Follow us:
- Facebook: Royal Thai Embassy, Hanoi
- Line Official: @rte.hanoi

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ